โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตึกประถม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตึกอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..