โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เด็กยืนกางแขน   หมายถึง   การสร้างเด็กให้มีคุณภาพแก่ประเทศชาติ     

อักษรย่อ                    ช.ต.

สีประจำโรงเรียน          สีเหลือง- ฟ้า 

สีเหลือง    หมายถึง     ความสว่างแห่งปัญญา

สีฟ้า         มายถึง     ความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการกว้างไกล