โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารถึงผู้ปกครอง 2563
ข่าวสารโรงเรียน
รับสมัครนักเรียนอนุบาลและระดับประถมศึกษา    มกราคม  ถึง เมษายน
รับสมัครเรียนโครงการภาคฤดูร้อน       มกราคม  ถึง มีนาคม
เรียนโครงการภาคฤดูร้อน     มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม
(23-27,30-31 มีนาคม  /   1-3, 6-10,27-30 เมษายน  และ 1พฤษภาคม )

มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองใหม่ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
        1) มอบตัวนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา   เวลา 08.00 - 09.30 น.
-    จำหน่ายชุดนักเรียน  และ ชุดพละ       
    -    จำหน่ายชุดพละ และเครื่องหมายลูกเสือ   (ชุดนักเรียนระดับประถมศึกษาไม่มีขายที่โรงเรียน)
        2) ประชุมผู้ปกครองใหม่ (อนุบาลและประถมศึกษา) เวลา 09.30 - 10.30 น.     
            ณ. ห้องประชุมตึกอนุบาล

โรงเรียนเปิดเทอม          วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม  2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,23:24   อ่าน 3690 ครั้ง