โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารถึงผู้ปกครอง 2563
ข่าวสารโรงเรียน ถึงผู้ปกครอง 2564
                                                                                                                                          โรงเรียนโชติกาญจน์
                                                                                                                                           โทร. 02 -806-7865                                                                     1   กุมภาพันธ์  2564
 
เรื่อง  ข่าวสารโรงเรียน
เรียน  ท่านผู้ปกครอง
                        ทางโรงเรียนขอแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบ การดำเนินงานของโรงเรียนโชติกาญจน์ตามรายการต่อไปนี้
 
รับสมัครนักเรียนอนุบาลและระดับประถมศึกษา                   กุมภาพันธ์  ถึง เมษายน
รับสมัครเรียนโครงการภาคฤดูร้อน                                     มกราคม  ถึง เมษายน
เรียนโครงการภาคฤดูร้อน                                                 26-30 เม.ย.,  3-7 เม-ย.
 
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
มอบตัวนักเรียนใหม่                                                         วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
           มอบตัวนักเรียนระดับอนุบาล                                          เวลา   09.00 น. – 12.00 น.
         มอบตัวนักเรียนระดับประถมศึกษา                                    เวลา   13.00 น. – 16.00 น.
ประชุมผู้ปกครองใหม่ ระดับอนุบาลและประถม                    วันเสาร์ที่ 8  พฤษภาคม 2564
                                                                                             เวลา  09.00 น. – 10.00 น.
 
โรงเรียนเปิดเทอม                                                         วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม  2564
                     

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2564,17:31   อ่าน 312 ครั้ง