โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
ข่าวสารถึงผู้ปกครอง 2565
แจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบ การดำเนินงานของโรงเรียนโชติกาญจน์

รับสมัครนักเรียนอนุบาลและระดับประถมศึกษา       มกราคม  ถึง เมษายน

รับสมัครเรียนโครงการภาคฤดูร้อน                       มกราคม  ถึง มีนาคม

เรียนโครงการภาคฤดูร้อน                               21-25, 28-31 มี.ค.- 1, 4-8, 25-29 เม.ย.65

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน                                        วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

มอบตัวนักเรียนใหม่                                         วันที่ 27 เมษายน 2565

    มอบตัวนักเรียนระดับอนุบาล                          เวลา   09.00 น. – 12.00.

    มอบตัวนักเรียนระดับประถมศึกษา                   เวลา   13.00 น. – 16.00 น.

    ประชุมผู้ปกครองใหม่ ระดับอนุบาลและประถม    วันเสาร์ที่ 7  พฤษภาคม  2565       

                                                        เวลา  09.00 น.-  10.00 น.

โรงเรียนเปิดเทอม                                          วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม  2565

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,22:35   อ่าน 3551 ครั้ง