โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
ข่าวสารถึงผู้ปกครอง 2565
ตารางแผนทำงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางแผนทำงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เดือนตุลาคม
สัปดาห์ที่ 1          31         เปิดภาคเรียน
เดือนพฤศจิกายน
สัปดาห์ที่ 1          1-4        
สัปดาห์ที่ 2          7-11      วันที่ 8พ.ย  กิจกรรมวันลอยกระทง/วันที่ 12 พ.ย ประชุมคณะกรรมการบริหาร เวลา 10.00 น.-11.30น.                                                      
สัปดาห์ที่ 3          14-18    
สัปดาห์ที่ 4          21-25    วันที่ 25 พ.ย วันวชิราวุธ
สัปดาห์ที่ 5          28-30    วันที่ 30 พ.ย กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
เดือนธันวาคม
สัปดาห์ที่ 5          1-2        วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค 65  กิจกรรมวันต้นไม้
สัปดาห์ที่ 6          5-9        วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค หยุดชดเชย 
สัปดาห์ที่ 7          12-16   วันจันทร์ที่ 12 ธ.ค 65 หยุดชดเชย  
สัปดาห์ที่ 8          19-23   
 สัปดาห์ที่ 9         26-30   วันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 65  จัดกิจกรรมวันปีใหม่/คริสต์มาส / วันอังคารที่ 27-31 ธ.ค 65 
เดือนมกราคม
สัปดาห์ที่ 10         2-6        วันจันทร์ที่ 2 ม.ค 66 หยุดชดเชย / เปิดวันอังคารที่ 3 
สัปดาห์ที่ 11         9-13      สอบกลางภาค วันที่ 9-10 ม.ค / วันศุกร์ที่ 13 ม.ค กิจกรรมวันเด็ก / กีฬาสี
สัปดาห์ที่ 12         16-20    วันจันทร์ที่16 ม.ค 65 หยุดชดเชยวันครู
สัปดาห์ที่ 13         23-27   
สัปดาห์ที่ 14         30-31    
เดือนกุมภาพันธ์                    
สัปดาห์ที่ 14         1-3        4-5 กิจกรรมลูกเสือสามัญ
สัปดาห์ที่ 15         6-10      11 ก.พ ( สอบ O-NET )
สัปดาห์ที่ 16         13-17     วันพุธที่ 15 ก.พ  กิจกรรมลูกเสือสำรอง
สัปดาห์ที่ 17         20-24     20 กุมภาพันธ์ (สอบอ่าน ป1)
สัปดาห์ที่ 18         27-28    วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  วันวิชาการ
เดือนมีนาคม        15 มีนาคม   สอบNT  ป.๓
สัปดาห์ที่ 18         1-3        
สัปดาห์ที่ 19         6- 10    วันที่6 มีนาคม หยุดชดเชย ,7 -9  สอบปลายภาค  ( รับวุฒิบัตร วันอาทิตย์ ที่12 มีนาคม ) 
                                        วันที่ 10-30 เม.ย.และ1-14 พฤษภาคม  หยุดภาคเรียน
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน           20-24, 27-31 มี.ค.  /   3-7,  24-28 เม.ย  
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566        มอบตัวเด็กใหม่ระดับอนุบาล เวลา  9.00น. – 12.00 น.
                                                       มอบตัวระดับประถมศึกษา    เวลา13.00น. – 16.00 น.
วันอาทิพย์ที่ 23 เมษายน 2566          ประการผลอนุบาลและประถมศึกษา เวลา 9.00น.- 16.00 น.  
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566         ประชุมผู้ปกครองใหม่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เวลา 08.30 น. - 09.30น.
                                                       ประชุมผู้ปกครองเก่า อนุบาล 2-3 และ ป.๒-ป.๖   เวลา 10.00 น .- 11.30 น.
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566         เปิดภาคเรียนการศึกษา 2566
หมายเหตุ  ประกาศผลสอบ  RT ป.1 = ๕ เมษายน 66  /O-NET ป.6 =  29 มีนาคม 66/  NT ป.3 = 2 พฤษภาคม 66

โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2565,21:37   อ่าน 386 ครั้ง