โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารถึงผู้ปกครอง 2563
ส่งผู้ปกครองนอก64 (อ่าน 249) 18 มี.ค. 64
ใบสมัครโครงการภาคฤดูร้อย ปี ๒๕๖๔ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ (อ่าน 222) 18 มี.ค. 64
ข่าวสารโรงเรียน ถึงผู้ปกครอง 2564 (อ่าน 313) 01 ก.พ. 64
ข่าวสารโรงเรียน (อ่าน 3691) 18 ก.พ. 63